Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 66

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 66

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 66

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong việc chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 66 đến với các bạn thí sinh. Nhanh tay, tải miễn phí đề thi này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 66

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 66:

1. This is the ________ of the bicycle which was stolen. B
(A) detail
(B) description
(C) information
(D) example

2. It is ________ unlikely that the Queen will agree to open the new Town Hall. B
(A) mainly
(B) highly
(C) largely
(D) greatly

3. I have lived near the railway for so long now that I've grown ________ to the noise of the trains. A
(A) accustomed
(B) familiar
(C) unconscious
(D) aware

4. She ________ me of the first time we met, when we knocked into each other with our umbrellas. C
(A) remembered
(B) recalled
(C) reminded
(D) remained

5. The noise got ________ as the car disappeared into the distance. B
(A) smaller
(B) fainter
(C) weaker
(D) slighter

6. ________ of all the staff, I would like to wish you a happy retirement. C
(A) Instead
(B) In place
(C) On behalf
(D) On account

7. While studying he depended ________ his wife for money. D
(A) from
(B) to
(C) of
(D) on

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 66 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản