Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 69

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 69

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 69

Với bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 69 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 69

Dưới đây là đoạn trích Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 69 được trích từ tài liệu:

1. The new manager explained to the staff that she hoped to ________ new procedures to save time and money. B
(A) manufacture
(B) establish
(C) control
(D) restore

2. The safety committee's report recommended that all medicines should be kept out of the ________ of children. C
(A) hold
(B) hand
(C) reach
(D) grasp

3. The manager ________ the men to return to work immediately. D
(A) insisted
(B) suggested
(C) demanded
(D) ordered

4. On holiday I ________ always on the beach when the weather is fine. A
(A) am
(B) was
(C) were
(D) be

5. Travelling to Paris ________ air is quicker than driving. A
(A) by
(B) on
(C) over
(D) through

6. I'm not going to help you with your homework and neither ________ John. C
(A) is going to
(B) isn't going to
(C) is
(D) isn't

7. "________ is a very good all-round exercise," the doctor told Susan. A
(A) Swimming
(B) To swim
(C) A swim
(D) To swimming

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 69 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản