Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 70

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 70

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 70

Chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp đến, thư viện eLib.vn cung cấp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 70 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi Tiếng Anh đạt điểm cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 70

Đây là một đoạn trích hay trong tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 70. Mời tham khảo:

1. The house is ________ at the corner of a busy street. A
(A) situated
(B) placed
(C) stood
(D) put

2. If I were you I ________ go to the doctor tomorrow. B
(A) could
(B) would
(C) will
(D) must

3. The new factory chimney was ________ than all the trees around it. D
(A) longer
(B) greater
(C) deeper
(D) taller

4. The police ________ me $12 for parking at a bus-stop. D
(A) charged
(B) asked
(C) demanded
(D) fined

5. Her parents were very ________ because she was out so late that night. C
(A) responsible
(B) sorry
(C) worried
(D) overcome

6. You may not have to stay the night but take a toothbrush just in ________.
(A) case
(B) time
(C) order
(D) preparation

7. "The answer ________ higher employment is a greater production," the economist said. B
(A) for
(B) to
(C) with
(D) of

Thư viện eLib mong rằng tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 70 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản