Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 71

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 71

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 71

Cùng tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 71, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 71

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 71 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. The only way to clean the box is to ________ it in soap and warm water.
(A) polish
(B) wash
(C) brush
(D) wipe

2. It's ________ to rain again before morning. B
(A) possibly
(B) likely
(C) probably
(D) certainly

3. Little Angela hasn't ________ her shyness yet. A
(A) got over
(B) got away from
(C) got through
(D) got under

4. The garage gave me a 5 per cent ________ for paying cash. A
(A) discount
(B) bargain
(C) sale
(D) less

5. His cheek was very ________ after the wasp stung him. B
(A) wide
(B) swollen
(C) thick
(D) blown

6. ________ I have an orange juice, please? C
(A) Shall
(B) Must
(C) Could
(D) Will

7. Trade Union officials and management met today to discuss the ________ at the factory. A
(A) strike
(B) closing
(C) block
(D) shutting

ELib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 71 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản