Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75
Mô tả bộ sưu tập

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. Hãy cùng tham khảo bộ đề thi mà chúng tôi tổng hợp dưới đây nhé!

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

1. The young soldier ________ a dangerous mission across the desert, although he knew that he might be killed. A
(A) undertook
(B) agreed
(C) promised
(D) entered

2. What a lovely dress ________ on. B
(A) have you
(B) you've got
(C) have you got
(D) do you have

3. They have just released a new record called 'Starlight', ________ you must buy. D
(A) who
(B) what
(C) that
(D) which

4. Because nobody admitted breaking the window, the ________ class was kept in after school. B
(A) all
(B) whole
(C) each
(D) every

5. It was a good attempt, but it didn't really come ________, which was a pity. C
(A) on
(B) in
(C) off
(D) away

6. Your marks are poor, ________ I'm afraid you have failed. D
(A) although
(B) because
(C) however
(D) therefore

7. Excuse me, but would you ________ talking a little bit more quietly? We are trying to work. A
(A) mind
(B) care
(C) object
(D) rather

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 75!
Đồng bộ tài khoản