Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 77

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 77

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 77

Nếu như bạn đang tìm tư liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 77, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 77

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 77 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. I'm very busy, so please don't disturb me ________ it's urgent. B
(A) if
(B) unless
(C) while
(D) since

2. The new factory ________ next week by the Prime Minister. D
(A) will open
(B) will be opening
(C) will have opened
(D) will be opened

3. "Thieves will be ________." A
(A) prosecuted
(B) liable
(C) lifted
(D) persecuted

4. In a break-in last week the burglars ________ all my jewellery but left the pictures. B
(A) have taken
(B) took
(C) take
(D) were taking

5. The interference on the radio was ________ by weather conditions. A
(A) caused
(B) made
(C) raised
(D) due

6. I'll be very surprised if you ________ the exam. A
(A) don't pass
(B) won't pass
(C) aren't passing
(D) wouldn't pass

7. Will you ________ me to go to the bank in the morning? A
(A) remind
(B) suggest
(C) remember
(D) propose

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 77 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản