Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 81

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 81

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 81

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 81 nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 81

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 81 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. Take this road and you will ________ at the hotel in five minutes. A
(A) arrive
(B) come
(C) find
(D) reach

2. Oh no! When I was cooking these vegetables, I must have forgotten ________ any salt in. D
(A) to give
(B) giving
(C) putting
(D) to put

3. They talked for three days before finally ________ to a decision. B
(A) reaching
(B) coming
(C) bringing
(D) arriving

4. My uncle is great. In our family, he's ________ his cooking. C
(A) famous about
(B) famous with
(C) famous for
(D) famous in

5. The new manager explained to the staff that he hoped to ________ new procedures to save time and money. D
(A) control
(B) restore
(C) manufacture
(D) establish

6. The accident was your fault - you ________ have been driving so fast. C
(A) mustn't
(B) wouldn't
(C) shouldn't
(D) couldn't

7. Do you really believe in the ________ of the evil eye? C
(A) being
(B) occurrence
(C) existence
(D) realism

Thư viện eLib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 81 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản