Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 88

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
72
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 88

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 88

Với bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 88 sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới cũng như phát huy tư duy, năng khiếu về môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 88

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 88 của thư viện eLib dưới đây:

1. The customs officer made her ________ her suitcase. B
(A) unpacking
(B) unpack
(C) to unpack
(D) that she unpack

2. My doctor will not let me ________ animal fats any more. C
(A) to eat
(B) eating
(C) eat
(D) to eating

3. - Barbara: It's curious that Roy can't ski better. - Leo: I know. By the end of the month, he ________ lessons for a full month. D
(A) will have
(B) will be having
(C) has been having
(D) will have been having

4. ________ the terrible weather, the tennis tournament was cancelled. B
(A) Although
(B) Owing to
(C) However
(D) In spite of

5. The plate was right on the ________ of the table and could have been knocked off at any moment. D
(A) border
(B) tip
(C) margin
(D) edge

6. Scientists had never met this problem before: it was ________. D
(A) sole
(B) alone
(C) solitary
(D) unique

7. I was ________ about to ring up the office when he arrived home. D
(A) only
(B) still
(C) nearly
(D) just

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 88 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản