Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 91

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 91

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 91

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 91.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 91

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 91 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. This ticket ________ one person to the museum. B
(A) permits
(B) admits
(C) enters
(D) allows

2. I must tell you about my ________ when I first arrived in London. C
(A) incidents
(B) happenings
(C) experiences
(D) events

3. It's the ________ in this country for the father of the bride to pay for the wedding. B
(A) common
(B) custom
(C) habit
(D) normal

4. ________ people go to football matches now than twenty years ago.
(A) Less
(B) Lesser
(C) Fewer
(D) Few

5. Jenny and her sister are so ________, they could almost be twins. B
(A) likeness
(B) alike
(C) same
(D) the same

6. In court, she was so upset that she broke ________. D
(A) out
(B) in
(C) up
(D) down

7. I wish you ________ put your clothes on the floor all the time. It drives me mad. B
(A) don't
(B) wouldn't
(C) won't
(D) would

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 91 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản