Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 108

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 108

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 108

Dưới đây là Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 108 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 108

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 108

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Elizabeth Blackwell was born in England in 1821, and emigrated to New York City when she was ten years old. One day she decided that she wanted to become a doctor. That was nearly impossible for a woman in the middle of the nineteenth century. After writing many letters 5 seeking admission to medical schools, she was finally accepted by a doctor in Philadelphia. So determined was she, that she taught school and gave music lessons to earn money for her tuition.
In 1849, after graduation from medical school, she decided to further 10 her education in Paris. She wanted to be a surgeon, but a serious eye infection forced her to abandon the idea.

Upon returning to the United States, she found it difficult to start her own practice because she was a woman. By 1857 Elizabeth and her 15 sister, also a doctor, along with another female doctor, managed to open a new hospital, the first for women and children. Besides being the first female physician and founding her own hospital, she also established the first medical school for women.

1. Why couldn't Elizabeth Blackwell realize her dream of becoming a surgeon?
(A) She couldn't get admitted to medical school.
(B) She decided to further her education in Paris.
(C) A serious eye infection halted her quest.
(D) It was difficult for her to start a practice in the United States.

2. What main obstacle almost destroyed Elizabeth's chances for becoming a doctor?
(A) She was a woman.
(B) She wrote too many letters.
(C) She couldn't graduate from medical school.
(D) She couldn't establish her hospital.

3. How many years elapsed between her graduation from medical school and the opening of her hospital?
(A) 8
(B) 10
(C) 19
(D) 36

4. All of the following are "firsts" in the life of Elizabeth Blackwell, except
(A) she became the first female physician
(B) she was the first woman surgeon
(C) she and several other women founded the first hospital for women and children
(D) she established the first medical school for women  

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 108 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé! 
Đồng bộ tài khoản