Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 109

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 109

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 109

Cùng tham khảo BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 109 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 109

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 109 dưới đây: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Glands manufacture and secrete necessary substances. Exocrine glands secrete their products through ducts, but endocrine glands, or ductless glands, release their products directly into the bloodstream. 5 One important endocrine gland is the thyroid gland. It is in the neck and has two lobes, one on each side of the windpipe.
The thyroid gland collects iodine from the blood and produces thyroxine, an important hormone, which it stores in an inactive form. When thyroxine is needed by the body, the thyroid gland excretes it directly into the bloodstream. 10 Thyroxine is combined in the body cells with other chemicals and affects many functions of the body. The thyroid gland may be underactive or overactive, resulting in problems, An underactive thyroid causes hypothyroidism, while an overactive 15 one causes hyperthyroidism. The former problem called myxedema in adults and cretinism in children, causes the growth process to slow down. A cretin's body and mind do not grow to their full potential. Hyperthyroidism, on the other hand, results in extreme nervousness, an increase in heart action, and other problems.
20 Either hypothyroidism or hyperthyroidism may result in goiter, or an enlarged thyroid gland. A goiter will appear when the body is not getting enough iodine. Goiter is less common today, since most people use iodized salt.

1. The thyroid gland is called an endocrine gland
(A) because it has ducts
(B) because it has lobes
(C) because it excretes directly into the bloodstream
(D) because it is located in the neck

2. A cretin is
(A) a child with hyperthyroidism
(B) an adult with an underperforming thyroid gland
(C) a young person with hypothyroidism
(D) an extremely irritable child

3. Which of the following is a probable result of myxedema?
(A) sluggishness
(B) hyperactivity
(C) overproduction of thyroxine
(D) perspiration

4. A goiter is
(A) a person with myxedema
(B) a swollen thyroid gland
(C) an underactive thyroid gland
(D) a chemical  

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 109 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo. 
Đồng bộ tài khoản