Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 130

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 130

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 130

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 130 trong những năm gần đây được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 130

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 130 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Niagara Falls, one of the most famous North American natural wonders, has long been a popular tourist destination. Tourists today flock to see the two falls that actually comprise Niagara Falls: the 53-meter high Horseshoe Falls on the Canadian side of the Niagara River and 5 the 55-meter high American Falls on the U.S. side of the river. Most visitors come between April and October, and it is quite a popular activity to take a steamer out on to the river and right up to the base of the falls for a close-up view. It is also possible to get a spectacular view of the falls from the strategic locations along 10 the Niagara River such as Prospect Point or Table Rock, or from one of the four observation towers which have heights up to 500 feet. Tourists have been visiting Niagara Falls in large numbers since the 1800's. Because of concern that the large number of tourists would destroy the natural beauty of this scenic wonder, the State 15 of New York in 1885 created Niagara Falls Park in order to protect the land surrounding American Falls. A year later Canada created Queen Victoria Park on the Canadian side of the Niagara, around Horseshoe Falls.

1. According to the passage, which best describes Niagara Falls?
(A) Niagara Falls consists of two rivers, one Canadian and the other American.
(B) American Falls is considerably higher than Horseshoe Falls.
(C) The Niagara River has two falls, one in Canada and one in the U.S.
(D) Although the Niagara river flows through the U.S. and Canada, the falls are only in the U.S.

2. The passage implies that tourists prefer
(A) to visit Niagara Falls during warmer weather
(B) to see the falls from a great distance
(C) to take a ride over the falls
(D) to come to Niagara Falls for a winter vacation

3. What is a "steamer" (line 7)?
(A) A bus
(B) A boat
(C) A walkway
(D) A park

4. According to the passage, why was Niagara Park created?
(A) To encourage tourists to visit Niagara Falls
(B) To show off the natural beauty of Niagara Falls
(C) To protect the area around Niagara Falls
(D) To force Canada to open Queen Victoria Park

5. What is the major point the author is making in this passage?
(A) Niagara Falls can be viewed from either the American side or the Canadian side.
(B) A trip to the U.S. isn't complete without a visit to Niagara Falls.
(C) Niagara Falls has had an interesting history.
(D) It has been necessary to protect Niagara Falls from the many tourists who go there.  

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 130
Đồng bộ tài khoản