Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 145

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 145

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 145

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, thư viện eLib giới thiệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 145. Đây là những đề thi được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 145

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 145. Mời quý thầy cô tham khảo:

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Fog occurs when damp air above the surface of the earth is cooled to the point at which it condenses. Of the two types of fog, advection fog occurs along the ocean coast or near rivers or lakes. This type of fast-moving fog, which may cover vast areas, occurs when warm 5 winds blow across a cold surface of land or water. In this collision of heat and cold, the warm air is cooled to the point at which the water vapor condenses into fog. Radiation fog, quite different from advection fog, is immobile cloud-like moisture generally found hovering over wintertime valleys. It occurs on clear nights when the earth's 10 warmth escapes into the upper atmosphere.

1. According to the passage, fog is found when wetness in the air is
(A) vaporized
(B) cooled
(C) dampened
(D) heated

2. According to the passage, advection fog is found
(A) in valleys
(B) in the ocean
(C) near bodies of water
(D) only in small, enclosed areas

3. In the passage, radiation fog is said to be
(A) similar to advection fog
(B) found in coastal areas
(C) fast-moving
(D) trapped moisture hanging over inland valleys

4. According to the passage, which of the following statements about fog is true?
(A) Advection fog is caused when cold winds blow across a heated land surface.
(B) Advection fog is the type of fog that occurs in small valleys on clear nights.
(C) Radiation fog occurs when the cooled atmosphere meets with heat from the earth.
(D) Radiation fog generally moves quickly across vast areas of land.

5. The author's purpose in this passage is to
(A) explain the different types of fog
(B) describe where different types of fog are found
(C) discuss advection fog
(D) give a scientific description of various types of precipitation  

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 12 - Đề thi số 145 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
 
Đồng bộ tài khoản