Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 1

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 1

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 1

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 1 nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 1

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 1:

1. Who are all ________ people?

(A) this
(B) those
(C) them
(D) that
2. I don't know ________ people.

(A) many
(B) much
(C) a lot
(D) few
3. We live near ________ the river.

(A) of
(B) from
(C) by
(D) -
4. He says that he must have ________.

(A) the all from it
(B) all it
(C) the all of it
(D) it all
5. John is a good worker: he works very ________.

(A) hardly
(B) hard
(C) good
(D) many
6. Let's ________ a party!

(A) do
(B) have
(C) set
(D) make
7. The radio's much too loud: please turn it ________.

(A) out
(B) low
(C) up
(D) down
8. - Would you like some sugar? - Yes, please, just ________.

(A) a little
(B) little
(C) a few
(D) few 9. They say he has ________ money.

(A) a lot of
(B) plenty
(C) lots
(D) many
10. How much time do you ________ your homework?

(A) make at
(B) bring to
(C) give for
(D) spend on

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 1 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản