Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 13

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 13

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 13

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 13 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 13

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 13:

1. This sad story made him ________ about his own tragedy.
(A) to think
(B) think
(C) thought
(D) thinks

2. I ________ hungry.
(A) aren't
(B) don't be
(C) am not
(D) haven't

3. My parents ________ got a car.
(A) haven't
(B) hasn't
(C) don't
(D) isn't

4. What time did she wake ________ this morning?
(A) to
(B) up
(C) down
(D) out

5. - I've got a new detective story. - ________?
(A) What its price
(B) How many cost
(C) How much was it
(D) How much you paid

6. She took her handkerchief ________ her handbag.
(A) out
(B) in
(C) from
(D) up

7. ________ sisters are nurses.
(A) Bill's both
(B) Both Bill's
(C) Bill his both
(D) Bill both his

8. ________ at Jane's place during the coming holiday?
(A) are you going to stay
(B) have you stayed
(C) do you stay
(D) did you stay

9. Could you look ________ the blackboard and read what is on it?
(A) to
(B) on
(C) for
(D) at

10. Go through the door ________ front of you.
(A) at
(B) on
(C) the
(D) in

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 13 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản