Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 15

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 15

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 15

Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 15. Cùng tham khảo đề thi với các câu hỏi kiến thức nâng cao, giúp bạn chọn lọc và phát triển năng khiếu, thử sức với các bài tập hay trong đề thi để củng cố kiến thức và ôn tập tốt cho các vòng thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 15

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 15 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. Kate is pretty, but not so pretty ________ Jenny.
(A) like
(B) so
(C) as
(D) than

2. We're waiting ________ an answer to our letter.
(A) to
(B) -
(C) for
(D) after

3. She never talks to ________.
(A) no one
(B) anyone
(C) nobody
(D) someone

4. ________ if you're not careful!
(A) You must fall
(B) You're falling
(C) You'll fall
(D) Will you fall

5. - I'm afraid I've broken your umbrella. - ________.
(A) Don't mention it
(B) Not at all
(C) It's the same
(D) Don't worry about it

6. Who are those people? Why are you looking at ________?
(A) it
(B) they
(C) them
(D) these

7. This is a letter ________ my brother in Australia.
(A) off
(B) of
(C) from
(D) too

8. He ________ to drive a car.
(A) am learning
(B) learning
(C) is learning
(D) are learning

9. "Don't do that," I said, I ________ him not to do that.
(A) talked
(B) told
(C) spoke
(D) said

10. Red ________ my favourite colour.
(A) is
(B) are
(C) be
(D) am

Thư viện eLib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 15 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản