Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 17

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 17

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 17

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 17. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề thi và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Hi vọng, đề thi này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 17

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 17. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

1. Since the beginning of the storm several trees ________ down.
(A) fell
(B) felt
(C) have fallen
(D) have felt

2. Can you ________ French?
(A) to speak
(B) speak
(C) speaks
(D) speaking

3. I have a sister but ________ brothers.
(A) no
(B) any
(C) some
(D) none

4. Tell me, are ________ letters for me?
(A) those
(B) this
(C) that
(D) them

5. Where are the ________?
(A) children their books
(B) childrens' books
(C) children's books
(D) books' children

6. ________ coat is this?
(A) Who
(B) Whom
(C) Whose
(D) Who's

7. I don't speak Japanese, but Jenny ________.
(A) do
(B) speaks
(C) does
(D) is speaking it

8. I ________ to go now.
(A) am got
(B) had got
(C) got
(D) have got

9. - Can you see any people in the shop? - ________.
(A) Only a little
(B) Only few
(C) Only a few
(D) Not much

10. I can't find ________.
(A) myself the hat
(B) me the hat
(C) the my hat
(D) my hat

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 17 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản