Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 18

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 18

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 18

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 18.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 18

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 18 của thư viện eLib dưới đây:

1. He's ________ intelligent than his sister.
(A) lesser
(B) much less
(C) much fewer
(D) not so

2. I ________. B
(A) always leave early half an hour
(B) always leave half an hour early
(C) leave always half an hour early
(D) leave always early half an hour

3. ________ of my friends can speak French very well.
(A) No one
(B) Nobody
(C) No
(D) None

4. They went ________ ship from Liverpool to Dublin.
(A) by
(B) on
(C) with
(D) in

5. He ________ like table tennis at all.
(A) has
(B) hasn't
(C) don't
(D) doesn't

6. Stop ________ such a terrible noise, please!
(A) to make
(B) make
(C) making
(D) made

7. This man has dark ________.
(A) heads
(B) head
(C) hairs
(D) hair

8. He is sitting at his ________.
(A) chair
(B) desk
(C) office
(D) room

9. Shall I take you to the station? = ________
(A) Would you like me to take you to the station?
(B) Must I take you?
(C) Will it be necessary to take you there?
(D) Did I take you before?

10. They should talk more slowly. = ________
(A) They talk too quickly.
(B) They would like to talk more slowly.
(C) They might have slower talks.
(D) Talking is not fast.

Hy vọng rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 18 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản