Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 19

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 19

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 19

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng là giai đoạn áp lực đối với các bạn thí sinh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 19 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc bạn ôn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 19

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 19 của thư viện eLib dưới đây:

1. I ________ you.
(A) loving
(B) loves
(C) to love
(D) love

2. She was ill, so she had to go ________ home.
(A) to
(B) at
(C) for
(D) -

3. Do not get ________ the bus when it is still moving.
(A) of
(B) off
(C) out
(D) from

4. We've only got ________ butter.
(A) a bit
(B) few
(C) not much
(D) a little

5. The students ________ a party this evening.
(A) make
(B) are having
(C) get
(D) are getting

6. Were you at school yesterday? Yes, ________.
(A) there we were
(B) were we
(C) we were
(D) I were

7. I went ________ hospital for an operation.
(A) in
(B) on
(C) into
(D) with

8. I was ________. C
(A) yesterday at home all day
(B) yesterday all day at home
(C) at home all day yesterday
(D) all day at home yesterday

9. ________ since I came back to the office?
(A) Did Robinson telephone
(B) Was Robinson telephoning
(C) Telephoned Robinson
(D) Has Robinson telephoned

10. - Are you going to visit him? - If she goes, ________ .
(A) I do so
(B) so will I
(C) so I go
(D) so I do

Hy vọng rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 19 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản