Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 2

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
80
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 2

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 2

Hãy thử sức với Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 2 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ đề thi các bạn nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 2

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 2 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. My cousin ________ bank manager.
(A) is a
(B) makes
(C) is
(D) he is

2. Claude is ________.
(A) Frenchman
(B) a French
(C) a Frenchman
(D) French man

3. She smokes ________.
(A) very heavily
(B) much
(C) very heavy
(D) lot

4. She's talking to you. Please listen to ________.
(A) she
(B) hers
(C) her
(D) him

5. This isn't Bob's car. ________ is a sports car.
(A) He
(B) His
(C) He's
(D) My

6. Jack and Tom ________ go to school yesterday.
(A) doesn't
(B) don't
(C) didn't
(D) aren't

7. Jack always ________ to his office by car.
(A) is going
(B) goes
(C) go
(D) has gone

8. ________ tall are you?
(A) which
(B) what
(C) when
(D) how

9. I speak French ________ Jenny.
(A) more well that
(B) better than
(C) more good than
(D) better as

10. Mirana remembered to phone the doctor. = ________
(A) She remembered phoning the doctor.
(B) Mirana forgot to remember to phone.
(C) She didn't forget to phone the doctor.
(D) She remembered that she phoned her.

Thư viện eLib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 2 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản