Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 21

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 21

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 21

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 21. Bao gồm đề thi hay được chọn lọc khá kĩ, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 21

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 21 dưới đây:

1. ________ a blackboard in the classroom?
(A) Is
(B) Is it
(C) Is there
(D) Are there

2. Mark went back ________ his keys.
(A) to getting
(B) for getting
(C) to get
(D) get

3. The children wake ________ early in the summer.
(A) off
(B) to
(C) up
(D) out

4. We go out ________.
(A) every Friday
(B) all Fridays
(C) every Fridays
(D) all the Fridays

5. This is my bike. This bike is ________.
(A) my
(B) mine
(C) mine's
(D) my's

6. Our neighbour's sons ________ come here very often.
(A) doesn't
(B) isn't
(C) don't
(D) aren't

7. Look! Now they ________ TV again!
(A) are watching
(B) watch
(C) to watch
(D) have watched

8. What ________?
(A) do you write
(B) you write
(C) you're writing
(D) are you writing

9. In some countries today there's only one party at elections. No ________ at all!
(A) choose
(B) chose
(C) chosen
(D) choice

10. - Do you think we're all created equal? - No, not ________ all.
(A) in
(B) over
(C) at
(D) to

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 21 để xem.
Đồng bộ tài khoản