Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 22

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
77
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 22

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 22

Kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng là một kì thi quan trọng đối với các em học sinh đam mê học Tiếng Anh. Chính vì vậy, các em cần nỗ lực ôn tập nhiều hơn với nhiều đề thi có cấu trúc cụ thể. Hi vọng, Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 22 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 22

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 22. Mời các bạn tham khảo:

1. This car is ________ for us to buy. We are not that rich.
(A) expensive enough
(B) very expensive
(C) too expensive
(D) more expensive

2. Put ________ money in your pocket!
(A) this
(B) those
(C) there
(D) these

3. I went to Madrid and stayed ________ friends.
(A) in house of
(B) by
(C) at
(D) with

4. I told them about it, but ________ listened.
(A) somebody
(B) anybody
(C) nobody
(D) anyone

5. I won't let you ________ there.
(A) to go
(B) go
(C) going
(D) go to

6. We live in Brighton, England. ________ house is on High Street.
(A) Our
(B) We
(C) His
(D) Their

7. ________ walkman is yellow.
(A) Her
(B) You
(C) She
(D) He

8. Why do you ________ pass you the map?
(A) want me
(B) want to me
(C) to want me
(D) want me to

9. ________ means has been considered.
(A) All
(B) Both
(C) All the
(D) Every

10. Those interested in the post of Assistant Manager are requested to apply ________.
(A) as a person
(B) in person
(C) as persons
(D) by person

BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 22 là một trong những BST trong hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí được đông đảo quý bạn đọc và thành viên chia sẻ và dưới sự kiểm duyệt của eLib nhằm cho ra đời những BST chất lượng. Cùng tham khảo bạn nhé!
Đồng bộ tài khoản