Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 25

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 25

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 25

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi ViOlympic thật sự, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 25. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 25

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 25 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

1. I live about twenty km ________ here.
(A) away of
(B) away from
(C) away for
(D) near

2. He spends ________ time sleeping.
(A) all
(B) all his
(C) his all
(D) the all of his

3. Don't talk to me now because I ________ to understand what I am reading.
(A) to try
(B) try
(C) am trying
(D) trying

4. When do you usually arrive ________ the office?
(A) -
(B) to
(C) on
(D) at

5. He used to live ________ London.
(A) on
(B) in
(C) to
(D) at

6. - A: Have you got a lighter? - B: ________.
(A) Yes, I have
(B) Yes, I have got
(C) That's all right
(D) Yes, I has

7. Does Lisa ________ computers?
(A) like
(B) drive
(C) read
(D) hope

8. ________ class rushed into the dining room.
(A) The all
(B) Whole
(C) The every
(D) The whole

9. We hire out bicycle ________.
(A) by hours
(B) by an hour
(C) by the hour
(D) for hours

10. The motorcar has had an enormous effect ________ in North America.
(A) in daily life
(B) in daily lives
(C) on daily life
(D) to daily life

Để tham khảo thêm nhiều Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 25 quý thầy cô và các em cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!
Đồng bộ tài khoản