Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 26

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 26

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 26

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 26 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 26

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 26:

1. I'm expecting ________ an answer to my letter.
(A) of
(B) for
(C) to
(D) -

2. They ________ married in church last year.
(A) are
(B) made
(C) have
(D) got

3. - I haven't got anything for you. - ________!
(A) Never mind
(B) It isn't the matter
(C) Nothing
(D) Not problem

4. I often spend two hours ________ my homework.
(A) for do
(B) doing
(C) to do
(D) for doing

5. - What does Julia do? - She's ________ nurse in a big hospital.
(A) one
(B) -
(C) a
(D) an

6. Give it to ________. It's my pencil.
(A) I
(B) me
(C) my
(D) mine

7. I don't think he ________ flowers very much.
(A) like
(B) liking
(C) have liked
(D) likes

8. I ________ him today yet.
(A) hasn't met
(B) am not meeting
(C) haven't met
(D) didn't meet

9. Where ________ my pen?
(A) is
(B) it
(C) it's
(D) is it

10. He has a ________ experience of marketing in Europe.
(A) grand
(B) wide
(C) large
(D) great

Hi vọng, bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 26 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản