Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 29

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 29

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 29

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 29. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi ViOlympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 29

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 29:

1. ________ loves her, she is so sweet.
(A) all people
(B) all the people
(C) everybody
(D) nobody

2. She ________ me.
(A) doesn't loves
(B) doesn't love
(C) isn't love
(D) isn't loves

3. I ________ old clothes when I'm working in the garden.
(A) wear
(B) carry
(C) dress
(D) do on

4. - Tell me what your dog likes? - ________.
(A) Biscuit and bones
(B) Big, black and hairy
(C) Like a Doberman
(D) He can run very fast

5. We usually go there once ________.
(A) the week
(B) a week
(C) all weeks
(D) in the week

6. - Have you been to Osaka? - ________.
(A) Until now not
(B) Not yet
(C) Still not
(D) Yet not

7. Don't ask me for information: I haven't got ________.
(A) one
(B) any
(C) some
(D) them

8. I know you've got a walkman, but I'm sure this one isn't ________.
(A) your
(B) you
(C) your's
(D) yours

9. Professor Smith ________ his books to students.
(A) don't lend
(B) doesn't lend
(C) lending
(D) haven't lent

10. ________ is your name?
(A) which
(B) what
(C) whose
(D) why

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 29 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản