Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 3

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 3

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 3

Thông qua việc giải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 3 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 3

Dưới đây là đoạn trích Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 3 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. It is ________ question.
(A) not hard
(B) a easy
(C) an easy
(D) not an hard

2. - ________? - Ten past three.
(A) What's the time
(B) What's the hour
(C) What our are they
(D) How the time

3. The oranges are ________.
(A) each one ten pence
(B) ten pence the piece
(C) each ten pence
(D) ten pence each

4. I'm no good ________ French.
(A) at
(B) on
(C) for
(D) by

5. The old man tripped and fell ________ the stairs.
(A) from
(B) off
(C) down
(D) under

6. ________ you fond of jazz?
(A) is
(B) am
(C) have
(D) are
7. Why ________ a car?
(A) don't you got?
(B) haven't you got?
(C) haven't you get
(D) haven't got you
8. Is that John's wife? No. John ________ married.
(A) he isn't
(B) doesn't get
(C) isn't
(D) isn't be
9. ________ the bus to work.

(A) Always Roberts catches
(B) Roberts always catches
(C) Roberts catches always
(D) Roberts does always catches

10. I asked him ________.
(A) to not go away
(B) to go not away
(C) not to go away
(D) go not away.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 3 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản