Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30

Nếu như bạn đang tìm tư liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30 này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30 dưới đây:

1. ________ a letter here for you.
(A) It's
(B) It has
(C) Theirs
(D) There's

2. I get a letter ________ my boyfriend every day.
(A) from
(B) of
(C) off
(D) out

3. Can I ________ you a question?
(A) put
(B) make
(C) ask
(D) pose

4. The boss wants ________.
(A) that you stay here
(B) for you staying here
(C) you to stay here
(D) you stay here

5. There's a river. Can you ________?
(A) swimming
(B) to swimming
(C) swim
(D) to swim

6. There is nothing very ________ to do in that small town.
(A) enjoy
(B) enjoyable
(C) enjoyed
(D) enjoying

7. Don't leave your clothes ________ about on the bedroom floor.
(A) lie
(B) lay
(C) lying
(D) laying

8. When water freezes, it ________ into ice.
(A) turns
(B) has turned
(C) would turn
(D) is turning

9. - How about ________ me a hand? - Sure. I'd be glad to help.
(A) give
(B) to give
(C) giving
(D) gives

10. Mr. Brown ________ a car if he had enough money.
(A) will buy
(B) would buy
(C) bought
(D) has bought

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 30 để xem.
Đồng bộ tài khoản