Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 35

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 35

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 35

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 35.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 35

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 35 dưới đây:

1. It's ________. B
(A) thirty past twelve
(B) half past twelve
(C) thirty minutes for one
(D) half one

2. - ________ that radio? - Thirty pounds.
(A) What you want for
(B) How much is it
(C) How much costs
(D) What's the price of

3. Janet is ________. A
(A) an old friend of mine
(B) an old my friend
(C) a my old friend
(D) an old friend of me

4. - I think Real Madrid is a great team. - ________.
(A) And I so
(B) So do I
(C) The same for me
(D) So am I

5. We arrived back ________ London last week.
(A) -
(B) at
(C) to
(D) in

6. - I never drink coffee. - ________.
(A) Nor I don't
(B) Me too
(C) I don't too
(D) Neither do I

7. I was in Rome ________ two weeks.
(A) for
(B) during
(C) since
(D) while

8. Where were you ________ the weekend?
(A) in
(B) at
(C) -
(D) by

9. I must go to bed early, because I ________ very sleepy.
(A) is
(B) are
(C) am
(D) am not

10. He is ________ school.
(A) on the
(B) at
(C) on
(D) to

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 35 để xem.
Đồng bộ tài khoản