Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 36

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 36

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 36

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 36 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 36

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 36:

1. ________ that!
(A) Do not
(B) Don't do
(C) Not to do
(D) Does not

2. ________ my friend Isabel.
(A) I present you
(B) You'll let,
(C) This is
(D) I introduce

3. Two gunmen entered ________ the bank.
(A) to
(B) -
(C) in
(D) into

4. ________ you see him tomorrow?
(A) did
(B) do
(C) have
(D) will

5. Jack ________ to Paris twice this year.
(A) be
(B) has been
(C) had been
(D) is

6. Either teacher knows the answer. = ________
(A) No teachers know the answer.
(B) Both teachers know the answer.
(C) All the teachers know the answer.
(D) Any teacher can answer.

7. They bought a ticket for the train at the ________ station.
(A) bus
(B) railway
(C) police
(D) lorry

8. The more he tried to help her, ________ she seemed to appreciate it.
(A) less
(B) lesser
(C) the less
(D) the lesser

9. - How will you be able to get to Rome in time for the meeting? - I'll fly ________ will only take 50 minutes.
(A) and such
(B) that
(C) and therefore
(D) which

10. When he ________ his cup he broke it.
(A) was dropping
(B) dropped
(C) drop
(D) had dropped

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 36 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản