Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 37

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 37

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 37

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 37. Đây sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 37

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 37 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. Betty ________ play tennis.
(A) doesn't able
(B) doesn't can
(C) can't
(D) can't to

2. They never do ________ homework on time.
(A) there
(B) they're
(C) their
(D) they

3. Tell Chris ________ outside.
(A) not go
(B) for not going
(C) not going
(D) not to go

4. - I don't like salmon. - ________!
(A) Neither do I
(B) So do I
(C) So I do
(D) So I don't

5. Which sister is ________, Kate or Jenny?
(A) more taller
(B) the more taller
(C) the most tall
(D) taller

6. It is the most beautiful building ________ the world.
(A) in
(B) of
(C) from
(D) on

7. I'm talking to you. Please listen to ________.
(A) me
(B) I
(C) him
(D) mine

8. I will ________ find this address for you in the afternoon.
(A) try to
(B) to try
(C) have tried
(D) tried

9. I remember ________ him in London.
(A) of meeting
(B) to meet
(C) to meeting
(D) meeting

10. But I saw him in Frankfurt ________.
(A) 3 years ago
(B) for 3 years
(C) before 3 years
(D) since 3 years

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 37 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản