Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 38

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 38

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 38

Hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 38. Hi vọng, thông qua việc giải trên từng đề thi cụ thể sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm, làm quen với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em có một kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 38

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 38. Mời tham khảo:

1. There isn't ________ bread in the house.
(A) some
(B) of
(C) any
(D) nothing

2. ________ many students in your class?
(A) Have there
(B) Is it
(C) Are they
(D) Are there

3. Are the best schools ________ of England?
(A) in south
(B) at the south
(C) at south
(D) in the south

4. They never do ________ homework on time.
(A) there
(B) they're
(C) they
(D) their

5. Who is that old man ________ the big nose?
(A) of
(B) with
(C) near
(D) from

6. Chinese people ________ a lot of rice.
(A) are eating
(B) eating
(C) eat
(D) are eat

7. ________ far is it to the station?
(A) who
(B) why
(C) whose
(D) how

8. Do you know ________?
(A) their address
(B) there address
(C) theirs address
(D) the address from them

9. I spoke slowly, but he ________ understand me.
(A) canned not
(B) didn't can
(C) didn't could
(D) could not

10. Sometimes advertising signs ________ down during a storm and people are injured
by them. B
(A) blow
(B) are blown
(C) blew
(D) were blown

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 38 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản