Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 39

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 39

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 39

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 39. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 39

Dưới đây là đoạn trích Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 39 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. What ________ got in that bag?
(A) you
(B) do you
(C) you have
(D) have you

2. Is Elizabeth ________?
(A) yours old friend
(B) an old your friend
(C) an old friend from you
(D) an old friend of yours

3. We travelled from Hadley ________ Burton without stopping.
(A) after
(B) to
(C) until
(D) for

4. My house is opposite ________ the park.
(A) from
(B) of
(C) -
(D) to

5. - Is John in? - No, he ________.
(A) still works
(B) works yet
(C) is still at work
(D) is yet at work

6. ________ are your glasses?
(A) when
(B) whose
(C) how
(D) where

7. This is ________ when I was young.
(A) the my photograph
(B) mine photograph
(C) a photograph of me
(D) my photographs

8. The committee held a ________ last week.
(A) meeting
(B) gathering
(C) session
(D) sitting

9. If you see Tom ________ you mind ________ him to get in touch with me?
(A) will - reminding
(B) will - to remind
(C) would - reminding
(D) would - to remind

10. - John found it difficult to adjust to Libya. - For one thing ________ is a difficult language to learn.
(A) Arabic
(B) the Arabic
(C) the language Arabic
(D) Arabics language

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 39 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản