Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 4

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
72
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 4

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 4

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh lớp 9 - Đề thi số 4. Kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng đang gần kề, hãy thử sức với các đề thi này để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm làm bài. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ hữu ích cho kì ôn tập của bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 4

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 4:

1. He's very short: ________ sisters are taller.
(A) both of them
(B) his both
(C) both his
(D) the two both his

2. When ________ dinner.
(A) have you
(B) do you have
(C) you have
(D) you are having

3. Kate is the best ________ the three.
(A) in
(B) from
(C) than
(D) of

4. - Are you ready? - ________.
(A) Already not
(B) Quite not
(C) Yet not
(D) Not quite

5. Leave your dirty shoes ________ the door.
(A) out from
(B) out
(C) outside
(D) out of

6. He ________ swim very well.
(A) not can
(B) cannot
(C) doesn't can
(D) don't can

7. Peter works in London. ________.
(A) He goes there by train
(B) He there goes by train.
(C) He goes by train there.
(D) There goes he by train.

8. Yeuk Yee had her house painted white yesterday. = ________
(A) She had to paint her house white yesterday.
(B) Her house was not blue last week.
(C) They painted her house white for her yesterday.
(D) She painted her house yesterday.

9. The hotel is ________.
(A) sell
(B) for sale
(C) for sell
(D) sale

10. - Can we begin the test? - We can't unless the teacher ________ so.
(A) will say
(B) is saying
(C) shall say
(D) says

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 4 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản