Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 6

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
95
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 6

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 6

Mong rằng Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 6 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 6

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 6:

1. Dick and Joan greeted ________.
(A) himself
(B) herself
(C) themselves
(D) each other

2. Come tomorrow and ________ your books with you.
(A) take
(B) bring
(C) fetch
(D) hold

3. It's very dark here: please switch the light ________.
(A) off
(B) up
(C) on
(D) in

4. Is the day sunny? No, ________ is dark.
(A) they
(B) its
(C) it's
(D) it

5. Betty is my friend. She is a friend of ________.
(A) me
(B) my
(C) mine
(D) I

6. When do you go ________ bed?
(A) to
(B) to the
(C) in
(D) in the

7. He is ________ a jacket.
(A) wearing
(B) carrying
(C) having
(D) holding

8. Smith went abroad last year. ________ abroad before.
(A) He had never been
(B) He had been never
(C) He never went
(D) He went never

9. Would you mind ________ the door?
(A) open
(B) to open
(C) opening
(D) to opening

10. ________ your glasses on the table?
(A) Is
(B) Are
(C) These
(D) This

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 6 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản