Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 8

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 8

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 8

Tài liệu tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 8 sẽ giúp bạn thực hành giải các bài tập Tiếng Anh, phát triển kĩ năng giải bài trắc nghiệm, đồng thời ôn tập lại những kiến thức để chuẩn bị tốt cho kì thi. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 8

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 8 dưới đây:

1. They ________ last weekend.
(A) had swim
(B) went for swimming
(C) went swimming
(D) were swim

2. I'm no good ________ mathematics
(A) by
(B) for
(C) on
(D) at

3. Which ________?
(A) your house is it
(B) it is your house
(C) is your house
(D) your house

4. I don't need ________ to help me.
(A) anyone
(B) no one
(C) an one
(D) nobody

5. Aeroplanes ________ and land every minute.
(A) get off
(B) get up
(C) fly up
(D) take off

6. I ________ a lot of work to do today.
(A) am
(B) have
(C) can
(D) has

7. I'd like ________ you tomorrow morning.
(A) to see
(B) to seeing
(C) seeing
(D) will see

8. I think he ________ football now.
(A) is playing
(B) has played
(C) plays
(D) played

9. She always ________ to her friend when she is abroad.
(A) writes
(B) had written
(C) is writing
(D) write

10. If Muriel had come, she would have won. = ________
(A) If she hadn't won, she'd have come.
(B) Muriel didn't win because she didn't come.
(C) When Muriel came she always won.
(D) She didn't come, but she won anyway.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 8 để xem.
Đồng bộ tài khoản