Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Huyện

Chia sẻ: Nguyễn Lê Tuấn | Ngày: | 5 đề thi

0
6.519
lượt xem
1.687
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Huyện

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Huyện

Thi học sinh giỏi với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn ra Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Huyện giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Huyện

Đề thi HSG Huyện Tin Học 9 - Đề số 1

Câu1: Hãy viết chương trình nhấn một phím bất kỳ từ bàn phím và thông báo là vừa nhập phím gì?

Câu2: Viết chương trình tạo một mảng số nguyên gồm n phần tử nhỏ hơn 1000. Sắp xếp mảng theo tứ tự tăng dần và giảm dần.

Câu 3: Viết chương trình giải hai bài toán cổ: 100 trâu 100 bó cỏ và vừa gà vừa chó 36 con 100 chân?

Câu 4: a)Viết chương trình để nhập một số tự nhiên từ bàn phím và in ra màn hình số đó có phải là số Py- tap-go hay không . Số n là số Py- ta-go nếu n>=3 và n2= (n-1)2+(n-2)2?
b) Viết chương trình nhập ba số tự nhiên a,b,c từ bàn phím và in ra màn hình thông báo chúng có là bộ số Py- ta- go hay không?

Câu 5: Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số nhập vào từ bàn phím?

Câu 6: Lập trình tìm các số có ba chữ số với điều kiện giá trị của số đó bằng tổng lập phương các chữ số của nó.

Câu 7: Gọi abcd là một số có 4 chữ số. Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd)2
Ví dụ: số 2025=(20 + 25)2.

Câu 8: Lập trình đưa ra màn hình bảng cửu chương có dạng:
1 2 3 ... 9
2 18
9 18 ... 81
bằng hai cách.

Câu 9 : Viết chương trình nhập vào tháng, năm và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày?

Câu 10 : Viết chương trình tính điểm trung bình 3 môn Toán, Lý , Hoá theo hệ số 2,1,1 sau đó xếp loại như sau:
a. Loại Giỏi : ĐTB >= 8.0 và không có môn nào dưới 6,5
b. Loại Khá : 6.5=<ĐTB < 8.0 và không có môn nào dưới 5
c. Loại Trung bình : 5.0 =<ĐTB < 6.5 và không có môn nào dưới 3.5
d. Loại Yếu : Còn lại.

 


 

 

 

Đồng bộ tài khoản