Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2008

Chia sẻ: Trần Hoàng Thảo Nguyên | Ngày: | 9 đề thi

0
286
lượt xem
1
download
Xem 9 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2008

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2008

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi tuyển vào lớp 10 thì đừng bỏ qua Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2008 này nhé. Được chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ đề thi hay của các kì tuyển sinh vào 10 khắp cả nước, từng đề thi đạt chuẩn về phần nội dung cũng như phương pháp ra đề của BGD&ĐT. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiểu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2008

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2008 - Đề số 1

I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. (2.5 pts)

1. ______there have been many changes in his life, he still remains a nice man to everyone.
A. However
B. Despite
C. Because
D. Although

2. She complains noisily about anything______ she doesn’t like.
A. what
B. that
C. about which
D. whose

3. You seem to be quite good ______ physics.
A. for
B. about
C. at
D. to

4. Our house needs to be______.
A. painting
B. paint
C. painted
D. paints

5. If you saw a UFO, what______ you do?
A. will
B. would
C. can
D. did

6. – “Would you like a glass of green tea?”
A. No, let’s not.
B. No, I don’t.
C. No, thanks.
D. No, I wouldn’t.

7. Mr Long often goes swimming______ Sunday morning.
A. in
B. on
C. until
D. at

8. We’re good friends. We ______ each other since we were in primary school.
A. know
B. have known
C. have been known
D. knew
9. We wish you______.
A. good luck
B. congratulation
C. happy
D. enjoy yourself


10. The final match of EURO 2008______ on June 30th.
A. will be occurred
B. takes place
C. happening
D. is going

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (0.75 pt)

1. A. exactly
B. example
C. exercise
D. examination
2. A. change
B. champion
C. choose
D. toothache
3. A. waited
B. erased
C. needed
D. ended

III. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting (0.75 pt)

1. “Can you help me with my homework?” – “I wish I could but I couldn’t”.
A. Can
B. with
C. homework
D. couldn’t

2. The new filmhas been attracteda lot of peopleall over the world.
A. The new film
B. has been attracted
C. a lot of people
D. all over the world

3. We want to spend our holiday in a villa by the sea and enjoying sea food.
A. our holiday
B. by
C. enjoying
D. food
 

Đồng bộ tài khoản