Diện tích hình nón - thể tích khối nón tròn xoay

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 8 tài liệu

0
443
lượt xem
1
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Diện tích hình nón - thể tích khối nón tròn xoay

Mô tả BST Diện tích hình nón - thể tích khối nón tròn xoay

Nhanh tay download miễn phí trọn bộ sưu tập Diện tích hình nón - thể tích khối nón tròn xoay, để ôn thi đại học tốt hơn các bạn nhé. BST gồm các kiến thức cơ bản của chương trình Toán phổ thông. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích, giúp các bạn ôn thi đại học một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Diện tích hình nón - thể tích khối nón tròn xoay

Bộ sưu tập Diện tích hình nón - thể tích khối nón tròn xoay là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay:
Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay bằng một nửa tích của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh.
Sxq = π.R.l
2. Diện tích toàn phần
Stp = π.R.l + π.R2 = π.R (l + R)
3. Thể tích khối nón tròn xoay:
Thể tích của khối nón tròn xoay bán kính R và đường cao h là:

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Bài 1: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân SAB có cạnh góc vuông bằng a. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón và thể tích của khối nón tương ứng.
Bài 2: Tính thể tích hình nón biết thể tích hình chóp tam giác đều nội tiếp trong hình nón là V.
Bài 3: Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng S quay xung quanh cạnh AC của nó. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành.
Bài 4: Cho hình chóp tứ giác đều có diện tích xung quanh là S. Hình nón nội tiếp hình chóp có góc giữa đường sinh và trục bằng 300. Tính thể tích của khối nón tròn xoay.
Bài 5: Cho khối nón ngoại tiếp tiếp tứ diện đều ABCD. Đỉnh của nón trùng với đỉnh A của tứ diện, đáy của tứ diện là đáy của hình nón. Tính tỉ số thể tích của tứ diện và nón

III. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ
Bài 1: Tính thể tích và diện tích xung quanh của khối nón
a. có thiết diện đi qua trục của khối nón là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a
b. đỉnh S đường cao SO, A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng a và
Bài 2: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; R) và (O’; R); OO’ = RÖ2. Xét hình nón có đỉnh là O’ và đáy là hình tròn (O; R).
a .Tính tỉ số thể tích xung quanh của hình trụ và hình nón.
b. Mặt xung quanh cuả hình nón chia khối trụ thành hai phần, tính tỉ số thể tích của hai phần đó.
Bài 3: Cho một hình cầu bán kính r = 1, nội tiếp một hình nón có chiều cao h và đáy bán kính đáy R
a. Tìm hệ thức liên hệ giữa h và R.
b. Xác định h và R để thể tích hình nón có giá trị nhỏ nhất.
Bài 4: Cho một khối nón đỉnh S, đường cao SO = h, bán kính đáy bằng R; M là một điểm trên đoạn OS, đặt OM = x, 0 < x < h.
a. Tính thể tích của thiết diện (C) khi cát khối nón bởi mặt phẳng đi qua M và vuông góc với OS.
b. Tính thể tích V của khối nón đỉnh O mà đáy là (C ) theo R và x. Xác định x sao cho V có giá trị lớn nhất.
Bài 5: Cho lục giác đều ABCDEF cạnh a. Tính thể tích hình tròn xoay sinh bởi lục giác đó khi quay quanh:
a. Đường thẳng AD.
b. Đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và DE 

Thư viện eLib mong BST Diện tích hình nón - thể tích khối nón tròn xoay sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.

Đồng bộ tài khoản