Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

1
944
lượt xem
40
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Mô tả BST Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh với cụm danh từ trong tiếng Việt. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt:

 

Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt

1. Định nghĩa:
Cụm danh từ là loại cụm từ, trong đó thành tố trung tâm là danh từ còn các thành tố phụ là những từ có chức năng bổ sung ý nghĩa cho danh từ trung tâm đó…
2. Cấu trúc cụm danh từ trong tiếng Anh
Cấu trúc:
Determiner + Pre-modifier + Head (noun) + Post-modifier
Pre-modifier: Pre det, Central det, Post det
• Determiner (định từ):
- Định nghĩa: là từ đứng trước danh từ giúp xác định cụ thể người, vật… muốn nhắc đến.
- Cách dùng: định từ có thể là mạo từ (the, a ,an); đại từ chỉ định (this, that…), tính từ sở hữu (her, his…), số từ (first, second, one, two…), lượng từ (few, many…), từ chỉ số nhân (double, twice, all…).
VD:
A book This table
Her mother The first two years
• Pre-modifier (tiền bổ ngữ):
- Định nghĩa: là một từ hoặc nhóm từ ở trước danh từ sau định từ nhằm bổ sung nghĩa cho danh từ.
- Cách dùng: Tiền bổ ngữ có thể là tính từ, danh từ, trạng từ, trạng ngữ, động tính từ,…
VD:
A nice girl.
Crumbling cottage, country cottage, far-away cottage
• Post-modifier (hậu bổ ngữ):
- Định nghĩa: là một từ hoặc nhóm từ đứng sau danh từ nhằm bổ sung nghĩa cho danh từ.
- Cách dùng: hậu bổ ngữ có thể là các mệnh đề quan hệ, mệnh đề giới từ, to-infinitive clause, ing-clause, ed-clause; trạng từ…
VD:
A house which disappeared in a landscape of fields and trees.
The next train to arrive was from London.
The student writing on board when you came in.
Product required to support a huge and growing population.
A block behind.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đối chiếu cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản