Đơn đăng ký học ghép

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 7 tài liệu

0
232
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn đăng ký học ghép

Mô tả BST Đơn đăng ký học ghép

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Đơn đăng ký học ghép với mong muốn giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Với những mẫu đơn này, các bạn có thể xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn đăng ký học ghép

Hãy tham khảo mẫu đơn trích từ BST Đơn đăng ký học ghép để biết cách viết cũng như cách trình bày Đơn đăng ký học ghép theo đúng quy định các bạn nhé!

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
------------- --------------


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP GHÉP

 

Kính gửi: - PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
- CHỦ NHIỆM KHOA ................................................................................
- CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ................................................................................

Tên em là: ………………………………………… Mã sinh viên:………………………
Lớp chuyên ngành : ……………………………… Khóa: . . . . . . .Khoa: ………………………
Tổng số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ hiện tại là:……… tín chỉ.
Hệ đào tạo : • Chính quy • Ngoài ngân sách • POHE • Chương trình tiên tiến • Khác (lưu HS tự túc … )
Em làm đơn này kính đề nghị phòng Quản lý đào tạo, Khoa, Bộ môn cho phép em được học GHÉP LỚP với lớp học phần sau : ………………………………………………………………………………………..
(Mã học phần trước đây đã đăng ký học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số TC : ……)
Học cùng với khóa…....học kỳ......năm học 20.... - 20..... Thời gian học từ ................. đến ....................
Nếu được phép đăng ký học, em xin hứa chấp hành nghiêm túc kỷ luật học tập và các quy định của nhà trường.
 

Đồng bộ tài khoản