Đơn xin bảo lưu học phí

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 2 tài liệu

0
129
lượt xem
1
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin bảo lưu học phí

Mô tả BST Đơn xin bảo lưu học phí

Hãy tham khảo các mẫu đơn trong BST Đơn xin bảo lưu học phí của thư viện eLib dưới đây. Với các mẫu đơn này, các bạn sẽ biết cách viết, và cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin bảo lưu học phí

Đơn xin bảo lưu học phí cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN BẢO LƯU HỌC PHÍ

 

Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt Tp.HCM

 Tôi tên là (chữ in hoa): ...................................................................  MSHS: ..............................

Ngày tháng năm sinh  : ................................tại: …….......................Điện thoại: ……………….

Là học sinh lớp            :.................................... Ngành: ………………Khóa: …………Cơ sở: …

Đề nghị Ban Giám Hiệu cho phép tôi được bảo lưu học phí đã đóng:………………………….

Cho học kỳ: …………………… Năm học:…………………………………………………….

Thời hạn xin bảo lưu: ………………………… ……………………………………………….

Lý do:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Kính mong được sự chấp thuận của nhà Trường.

Xin chân thành cảm ơn!

 

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 20......

                   Ý kiến của BGH                                                                         Kính đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản