Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 13 tài liệu

0
490
lượt xem
0
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Mô tả BST Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Quý bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải các mẫu đơn, biểu mẫu này về sử dụng khi cần thiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Thăng Long
                 - Phòng Đào tạo Trường Đại học Thăng Long

 

Tên em là: Mã sinh viên:
Lớp: Số điện thoại liên hệ: /
Kết quả học tập tính từ đầu khóa học đến thời gian xin nghỉ học: Số TCTL: …..; Điểm TBCTL: .......
Em viết đơn này xin được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập vì lý do .....................................
Thời gian xin nghỉ học tạm thời: từ học kỳ …….. năm học 20... - 20…đến hết học kỳ … năm học 20... - 20…
Em xin thực hiện mọi yêu cầu, thủ tục của nhà trường về vấn đề bảo lưu như sau:
I. Hồ sơ, lệ phí xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập:
- 02 đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (01 bản trường lưu, 01 bản sinh viên giữ);
- Bảng điểm;
- Giấy xác nhận trả hết sách Thư viện;
- Thẻ sinh viên;
- Lệ phí: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
II. Về kết quả học tập:
- Bảo lưu những môn học có điểm tích luỹ từ 5 trở lên;
- Huỷ các môn học có điểm tổng kết nhỏ hơn 5 và đăng ký học lại những môn đã bị huỷ.
III. Thời gian và thủ tục xin quay lại học:
- Thời gian: Tuần thứ 9 của học kỳ …. nhóm .… năm học 20….- 20…. (tháng …... năm……....)
- Thủ tục xin quay lại học:
+ Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (bản sinh viên giữ);
+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương trong quá trình nghỉ học tạm thời không vi phạm pháp luật.

Xác nhận của phụ huynh
(Có ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

 Hà Nội, ngày tháng năm 20
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG /CƠ QUAN
Địa phương/Cơ quan xác nhận chữ ký trên của Ông/Bà:....…...………………………..........................................
Là phụ huynh của Anh/Chị: …..……...........................................

…………, ngày ……/……../……….
T/M địa phương/cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Ý kiến của Nhà trường
 

Đồng bộ tài khoản