Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 25 tài liệu

0
541
lượt xem
0
download
Xem 25 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm

Mô tả BST Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm

Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm dành cho người học tham khảo khi chuyển từ chương trình đào tạo trình độ đại học sang chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, chuyển từ chương trình giáo dục đại học sang chương trình trung cấp chuyên nghiệp, chuyển từ chương trình giáo dục đại học sang chương trình giáo dục thường xuyên. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm để lập được mẫu đơn đúng tiêu chí và hợp pháp:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái bình, ngày ……tháng…… năm …….
ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

HỌC KỲ:…... NĂM HỌC:……...................
Kính gửi: - Ban Giám hiệu
- Phòng Công tác HS-SV
- Phòng Đào Tạo và NCKH
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Tên em là:………………….....……….. sinh ngày:………………….......…
Hộ khẩu thường trú :………………………………………………...............
……………………………………………….………………………...........
Hiện là học sinh (sinh viên) lớp:……....…Mã số HSSV:…………...............
Ngành học: .............................................Khóa học: ......................................
Số điện thoại liên lạc:…………...……Email :…...........................................
Sau khi nghiên cứu quy định về bảo lưu của Nhà trường, em làm đơn này xin Ban Giám hiệu nhà trường và các phòng chức năng cho phép em được bảo lưu kết quả học tập học kỳ:……............. năm học……......................
Lý do xin bảo lưu kết quả học tập:…………………………………...........
……………………………………………………………………........................
…………………………………...………………………………….....................
………………………………………...…………………………….....................
………………………………………...…………………………….....................
Kính mong Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Công tác HS-SV, Phòng Đào tạo và NCKH xem xét và cho phép em được bảo lưu kết quả học tập của mình. Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà trường./.

BAN GIÁM HIỆU                        PHÒNG ĐÀO TẠO                                             PHÒNG CT HS-SV HSSV                                               LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đồng bộ tài khoản