Đơn xin chuyển đề tài khóa luận

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
157
lượt xem
2
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin chuyển đề tài khóa luận

Mô tả BST Đơn xin chuyển đề tài khóa luận

Mời các bạn cùng tham khảo BST Đơn xin chuyển đề tài khóa luận được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Đến với BST này, các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định của pháp luật. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin chuyển đề tài khóa luận

Đây là một trong những mẫu đơn được trích từ BST Đơn xin chuyển đề tài khóa luận. Các bạn cùng tham khảo nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gởi: - Phòng Đào tạo trường Đại học Luật Tp. HCM
                -  Khoa Luật Hành chính- Nhà nước trường Đại học Luật Tp. HCM

Tôi tên: ................................. MSSV: ..................... Lớp: ................................
Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp đã đăng ký: ...................................................
Giáo viên hướng dẫn: .....................................................................................
Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp mới: ..............................................................
Lý do đổi tên đề tài: ........................................................................................
Nay Tôi làm đơn này kính gởi phòng Đào tạo và khoa Luật Hành chính- Nhà nước trường Đại học Luật TP. HCM để xin được đổi tên đề tài KLTN.
Tôi xin chân thành cám ơn.

Ngày … tháng … năm 20..
Người làm đơn
(Ký tên) 

Đồng bộ tài khoản