Đơn xin chuyển khóa học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 6 tài liệu

0
432
lượt xem
1
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin chuyển khóa học

Mô tả BST Đơn xin chuyển khóa học

Bạn còn gặp nhiều lúng túng khi viết Đơn xin chuyển khóa học? Bộ sưu tập dưới đây sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng, nắm vững các thông tin cần cung cấp trong một mẫu đơn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin chuyển khóa học

Đây là một mẫu đơn hay trong BST Đơn xin chuyển khóa học. Mời bạn cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN CHUYỂN KHÓA HỌC

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Kinh Tế Tỉnh Bình Dương

Tôi tên là: Nam  nữ 
Sinh ngày: ……/……/19… Tại tỉnh (Thành phố): ...........................................................
Thường trú: .................................................... Điện thoại: ..............................................
Tạm trú: .......................................................... Điện thoại: ..............................................
Đã trúng tuyển, nhập học lớp: ............... năm học: 20……. 20…….
Hiện đang là học sinh Trung cấp hệ chính quy lớp: ..................... năm học: 20…. 20….
Đề nghị Hiệu trưởng cho tôi được chuyển sang khóa học:..............  Lớp: .....................
Lý do chuyển khóa: .........................................................................................................
Tôi cam kết học lại đầy đủ các học phần chưa đạt yêu cầu và học đủ các học phần theo chương trình đào tạo và đồng ý nộp học phí theo quy định của nhà trường.
Kính mong sự quan tâm và giải quyết của nhà trường. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến Giáo viên chủ nhiệm                                                           Bến Cát, ngày …… tháng …… năm 20…
                                                                                                              Ngày ……/……/20….. Học sinh
                                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản