Đơn xin chuyển ngành học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 25 tài liệu

0
988
lượt xem
0
download
Xem 25 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin chuyển ngành học

Mô tả BST Đơn xin chuyển ngành học

Các bạn đang muốn viết đơn xin chuyển ngành học? Hãy đến với BST Đơn xin chuyển ngành học được eLib chọn lọc dưới đây. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin chuyển ngành học

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây để biết cách viết cũng như cách trình bày Đơn xin chuyển ngành học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200…

ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC

Kính gửi:  Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM;
 

Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: ……………
Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ………………
Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học:
Từ ngành: ……………………………….. Sang ngành: ……………………………
Lý do: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN
………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên)
……………………………………….
(Ký và ghi rõ họ và tên)

XÉT DUYỆT CỦA KHOA CHUYỂN ĐI XÉT DUYỆT CỦA KHOA TIẾP NHẬN
.......................................................……... ..................................................................
............................................…….............. ..................................................................
.............................................……............. ..................................................................
Ngày .....tháng ..... năm 200..... Ngày .....tháng ..... năm 200......

XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………………....

TP. HCM, ngày .....tháng ..... năm 200........

 
Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có Bảng điểm của các học kỳ đã học và Biên lai nộp học phí học kỳ xin chuyển.
 

Đồng bộ tài khoản