Đơn xin chuyển ra khỏi KTX

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 6 tài liệu

0
909
lượt xem
3
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin chuyển ra khỏi KTX

Mô tả BST Đơn xin chuyển ra khỏi KTX

Viết đơn luôn đòi hỏi phải thật chính xác và theo đúng quy định, vì thế thư viện elib đã tổng hợp các mẫu Đơn xin chuyển ra khỏi KTX để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúc các bạn tìm được các mẫu đơn mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin chuyển ra khỏi KTX

Thư viện eLib tổng hợp Đơn xin chuyển ra khỏi KTX cùng nhiều mẫu đơn khác với mong muốn giúp bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

ĐƠN XIN RA KHỎI KÝ TÚC XÁ
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ Trường học
(Bộ phận quản lý KTX)

 

Họ và tên sinh viên: .....................................................; Số thẻ SV: ...........................
Lớp:....................; Khóa:.....................; Khoa:............................................................
Hiện đang ở tại phòng: .....................; KTX: ...............................
Lý do xin ra khỏi KTX:..............................................................................................


Hà Nội, ngày.......tháng.......năm 200..
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đồng bộ tài khoản