Đơn xin công nhận tốt nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 5 tài liệu

0
179
lượt xem
0
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin công nhận tốt nghiệp

Mô tả BST Đơn xin công nhận tốt nghiệp

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các mẫu Đơn xin công nhận tốt nghiệp, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Đơn xin công nhận tốt nghiệp để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định của các đơn vị đào tạo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin công nhận tốt nghiệp

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Đơn xin công nhận tốt nghiệp. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo:

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2012
(Dành cho sinh viên hệ chính quy, chính quy cử tuyển đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Kính gửi: ÔNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

Họ tên sinh viên (viết chữ in hoa): .................................................................................................
Mã sinh viên: .......................................................................................................................................
Sinh ngày: ........ tháng: .......... năm: .............
Nơi sinh: ...............................................................................................................................................
Năm tuyển sinh: .............. Ngành đào tạo: ..................... ………. Hệ: (*) ............ .................
Khoa: .............................................. Số điện thoại liên lạc: ...........................................................
Quá trình học:
- Năm học 2006 - 2007 học năm thứ ...... Ngành: ............................ Khoa: .............................
- Năm học 2007 - 2008 học năm thứ ...... Ngành: ............................ Khoa: .............................
- Năm học 2008 - 2009 học năm thứ ...... Ngành: ............................ Khoa: ..............................
- Năm học 2009 - 2010 học năm thứ ...... Ngành: ............................ Khoa: .............................
- Năm học 2010 - 2011 học năm thứ ...... Ngành: ............................ Khoa: .............................
- Năm học 2011 - 2012 học năm thứ ...... Ngành: ............................ Khoa: .............................
..................................................................................................................................................................................
Theo quy định của Quy chế 43 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ), đến nay tôi đã đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp khoá học 2008 - 2012. Tôi viết đơn này kính đề nghị Ông Hiệu trưởng xét công nhận tốt nghiệp ĐHSP khóa năm 2012 cho bản thân tôi.

Hồ sơ đính kèm:
1-Bản photocopy Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng.
2-Bản photocopy Chứng chỉ Giáo dục Thể chất.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng. Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai này.

Huế, ngày....... tháng ...... năm 20...
Sinh viên ký ghi rõ họ tên 

Đồng bộ tài khoản