Đơn xin đổi lịch thi

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 5 tài liệu

0
371
lượt xem
3
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin đổi lịch thi

Mô tả BST Đơn xin đổi lịch thi

Đổi lịch thi sử dụng khi sinh viên không thể tham gia dự thi kết thúc học phần cùng lớp mình tham gia học, phải chuyển sang thi ghép cùng lớp học phần khác trong cùng kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Đơn xin đổi lịch thi trong BST để nhanh chóng hoàn tất thủ tục khi gặp các trường hợp hi hữu trong kì thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin đổi lịch thi

BST Đơn xin đổi lịch thi sẽ giúp bạn có form mẫu để điền các thông tin cần thiết. Cùng tham khảo các bạn nhé!

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CA THI

Học kỳ …… Năm học 20……- 20……

Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường Đại học Công Nghệ;
- Phòng Khảo thí – ĐBCL.
Tôi tên là (chữ in hoa):.....................................................................Ngày sinh:
MSSV : ............................. Ngành: Lớp:

Căn cứ vào Quy chế học vụ, tôi xin chuyển ca thi môn:
Mã môn: Học chung với lớp: thi ngày
giờ thi Nhóm thi: Tổ thi
Sang thi với lớp Phòng thi: thi ngày
giờ thi Nhóm thi: Tổ thi
Lý do:

(đính kèm theo đơn hồ sơ minh chứng hợp lệ)

Tôi xin cam đoan sẽ đi thi theo đúng lịch được chuyển.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 20......
Ý kiến của lãnh đạo Phòng Đào tạo Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


Lưu ý: - SV phải giữ bản photo Đơn xin chuyển ca thi đã được ký duyệt của Phòng Đào tạo để xuất trình cho giám thị hoặc Phòng Khảo thí – ĐBCL khi đi thi theo lịch được chuyển.

Đồng bộ tài khoản