Đơn xin học bổ túc

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 6 tài liệu

0
290
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin học bổ túc

Mô tả BST Đơn xin học bổ túc

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Đơn xin học bổ túc để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin học bổ túc

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Đơn xin học bổ túc. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC BỔ TÚC VĂN HÓA ĐỂ THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Kính gửi: .................................................................
Họ và tên: ……………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….
Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………….
Nguyên quán: ……………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Theo yêu cầu về trình độ văn hoá để tham gia học nghề ……………….. để đi xuất khẩu lao động tại nước …………………, tôi làm đơn này xin được học bổ túc văn hóa: ………………………………….………………………………………......
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết cho tôi được học học bổ túc văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động. Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của khoá học.
..........., ngày......tháng...... năm.......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của UBND cấp xã
Xác nhận ông (bà).........................................có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc đối tượng: ................................... (hộ nghèo, dân tộc thiểu số hay đối tượng khác) trong danh sách do xã quản lý, cần được học bổ túc văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động./.
Chủ tịch UBND xã/ thị trấn
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đồng bộ tài khoản